Voorjaarsbijeenkomst Staatsrechtkring 2017

Verborgen staatsrecht. De wisselwerking tussen het staatsrecht en specialisatie in het publiekrecht


Vrijdag 12 mei 2017 | 13.30 – 17.00 uur | Rijksuniversiteit Groningen
Download aankondiging (pdf)


Het publiekrecht wordt steeds complexer en specialistischer. Grote operaties als de decentralisaties in het sociaal domein, de introductie van de Omgevingswet en het gemoderniseerde toezicht op het onderwijs illustreren dit. Deze ontwikkelingen hebben gemeenschappelijk dat zij maatschappelijk grote gevolgen hebben en dat ze aan verschillende rechtsgebieden raken. Het klassieke staatsrechtelijke begrippenkader volstaat vaak niet meer. De allround staats- en bestuursrechtjurist bestaat nauwelijks nog; in plaats daarvan zijn er omgevingsrechtsspecialisten, decentralisatiedeskundigen, sociaalzekerheidsexperts, openbare orde-hoogleraren etc. Door die verreikende specialisatie bestaat het risico dat algemene, structuurbepalende leerstukken op de achtergrond raken of zelfs uit beeld verdwijnen. Het klassieke staatsrecht raakt als het ware verborgen achter de actuele ontwikkelingen met hun eigen dynamiek en op het geval toegespitste redeneringen.

De Voorjaarsbijeenkomst 2017 zal gewijd zijn aan de wisselwerking tussen verborgen staatsrechtelijke leerstukken en bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden waar de grote ontwikkelingen zich voordoen. Een wisselwerking veronderstelt een gesprek in twee richtingen, te illustreren aan de hand van twee vragen:

  • Wat kunnen staatsrechtexperts bijdragen aan de vormgeving van het recht in die bijzondere rechtsgebieden? Weten de vakspecialisten voldoende welke staatsrechtelijke uitgangspunten en leerstukken gelden en wat de consequentie daarvan is voor de discussie?
  • Zijn de staatsrechtgeleerden voldoende overtuigend in staat die bijdrage aan dat debat te leveren of worden zij geconfronteerd met “achterhaald” staatsrecht? Hoe valt de staatsrechtelijke theorie te verbeteren aan de hand van de actuele ontwikkelingen in de bijzondere rechtsgebieden? Vallen uit de bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden nieuwe algemene regels te destilleren die nieuw staatsrecht vormen? En hoe verhoudt zich dat dan tot het klassieke staatsrecht?

Deze vragen dienen als basis voor een agenderende dialoog tussen de beoefenaren van het staatsrecht en andere aangrenzende rechtsgebieden. Als vertrekpunt van deze dialoog willen we het fenomeen van het verborgen staatsrecht illustreren aan de hand van twee casusposities: het onderwijsrecht en het omgevingsrecht.

Programma

13.30-14.00 Ontvangst
14.00-14.15 Welkom en inleiding –  prof. mr. S.A.J. Munneke (Rijksuniversiteit Groningen)
14.15-15.00 Het onderwijsrecht – mr. I.W.J. van Dalen en mr. F.J.D. Wijnands (Inspectie van het Onderwijs)
15.00-15.20 Pauze
15.20-15.50 De bestuursrechter en het staatsrecht – mr. R.L Vucsán (Rechtbank Noord-Nederland)
15.50-16.35 De Omgevingswet – prof. mr. A.G.A. Nijmeijer (Radboud Universiteit Nijmegen)
16.35-16.45 Afronding
16.45- Borrel

Deelname en aanmelding

Eenieder met belangstelling voor het publiekrecht wordt van harte uitgenodigd de Voorjaarsbijeenkomst 2017 bij te wonen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met een beperkt aantal plaatsen.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Met vragen kunt u contact opnemen met mr. Gohar Karapetian, e-mail: g.karapetian@rug.nl.

Locatie en route

De Voorjaarbijeenkomst 2017 wordt op vrijdag 12 mei 2017 georganiseerd door de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Expositieruimte van het Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 9712 EK te Groningen. Bekijk locatie op Google Maps.