Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Boekpresentatie ‘Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022’

1 juni 2023

Op 1 juni presenteert het Montaigne centrum voor rechtsstaat en rechtspleging (Universiteit Utrecht) een bundel over de grondwetsherziening van 2022, die ook wel “de meest omvangrijke grondwetsherziening sinds 1983” is genoemd. De grondwetsherziening heeft geresulteerd in 1° een algemene bepaling, en in bepalingen betreffende  2° een door niet-ingezeten Nederlanders gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer, 3° het recht op een eerlijk proces, 4° het brief- en telecommunicatiegeheim, 5° een herijking van de grondwetsherzieningsprocedure en 6° het doen vervallen van inmiddels irrelevant geworden additionele artikelen.

Het is bijzonder dat er zoveel nieuwe grondwetsbepalingen in werking zijn getreden, nu de Nederlandse Grondwet bekend staat als statisch en bijzonder lastig te veranderen. Toch is de vraag of en in hoeverre we deze wijzigingen kunnen duiden als werkelijke ‘constitutionele verandering’ en of 2022 voor Nederland kan worden gezien als een ‘constitutional moment’.

In dit verband zijn veel vragen te stellen. Hoe kunnen we deze herziening plaatsen in de Nederlandse grondwetsgeschiedenis? Welke wijzigingen heeft zij precies voortgebracht in onze Grondwet? Gaat het daarbij om het codificeren van staande praktijken of om het modificeren van de samenleving? In hoeverre verandert de herziening iets aan de positie van en de verhouding tussen de staatsambten en aan de positie van de burger ten opzichte van de overheid? Valt er kritiek te uiten op de grondwetswijzigingen die zijn aangebracht? En blijft er nog iets te wensen over?

Gegevens

Datum:
1 juni 2023