De Jonge Onderzoekersdag van de Staatsrechtkring biedt een podium aan studenten, promovendi en andere jonge onderzoekers om hun werk op het terrein van het staatsrecht te presenteren aan senior-wetenschappers en praktijkjuristen.

Seminar voor Jonge Onderzoekers 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert de Staatsrechtkring in samenwerking met de Staatscommissie parlementair stelsel een seminar voor jonge onderzoekers in het staatsrecht. Promovendi, masterstudenten en recent afgestudeerden worden uitgenodigd om mee te denken over de thema’s die de Staatscommissie momenteel onderzoekt.

Het seminar geeft jonge onderzoekers op het terrein van het staatsrecht de kans een presentatie te geven die betrekking heeft op een van de zes thema’s uit de probleemverkenning die de Staatscommissie in oktober 2017 publiceerde. De presentatie dient de vorm te hebben van een pitch waarin een creatief, vernieuwend idee uiteengezet wordt. Het seminar bestaat uit verschillende parallelsessies. Senior-wetenschappers, leden van de Staatscommissie en experts van ministeries zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Bekijk de aankondiging.

Jonge Onderzoekersdag 2016

De Jonge Onderzoekersdag 2016 werd georganiseerd in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie. Het evenement vond plaats in het gebouw van de Academie voor Wetgeving. Zes jonge onderzoekers presenteerden hier een paper over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het staatsrecht. Bekijk hier het programma.