A.J.Th. Woltjer, J. Uzman: Constitutionele remedies bij schending van grondrechten. Over effectieve rechtsbescherming, rechterlijk abstineren en de dialoog tussen rechter en wetgever

Download
Preview