Jan Willem van Rossem wint Dissertatieprijs Staatsrechtkring 2015

9789013125344-240x300De Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring 2015 is gewonnen door Jan Willem van Rossem met het proefschrift ‘Soevereiniteit en pluralisme. Een conceptuele zoektocht naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde’. De driejaarlijkse prijs voor het beste staatsrechtelijke proefschrift werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie in Nijmegen.

In zijn proefschrift, waarop hij in 2014 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat Van Rossem in op de vraag of de ontwikkeling van de Europese Unie heeft geleid tot een nieuw constitutioneel tijdperk, waarmee een einde zou zijn gekomen aan de traditionele Westfaalse doctrine: het paradigma dat statensoevereiniteit als uitgangspunt neemt en rechtsrelaties hiërarchisch benadert. Aan de hand van een anatomie van het leerstuk van soevereiniteit neemt hij stelling tegen een theorie die vandaag een populair alternatief vormt voor Westfalen: het constitutioneel pluralisme.

Volgens de jury heeft Van Rossem op knappe wijze een complex vraagstuk origineel aangepakt en komt hij op een leesbare wijze tot kritische oordelen. Hij daagt uit in zijn zoektocht en komt tot mooie bevindingen, waarmee het denken over soevereiniteit en pluralisme een stap verder wordt gebracht.

Jan Willem van Rossem (Rotterdam, 1979) studeerde rechten in Groningen en begon daarna aan een promotie-onderzoek over de constitutionele grondslagen van de Europese Unie, dat in 2014 uitmondde in de dissertatie Soevereiniteit en pluralisme. Sinds 2012 is Van Rossem verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich richt op (Europese) constitutionele theorie, institutioneel staatsrecht en Europees constitutioneel recht.

De andere genomineerden voor de Dissertatieprijs 2015 waren Michiel Duchateau (Het Europees Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging. Een onderzoek naar volkssoevereiniteit, (con)federalisme en Europese volksvertegenwoordiging, Groningen 2014) en Sandor Loeffen (Parlementair onderzoek. Een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, Maastricht 2013).

De jury bestond uit prof. mr. Jit Peters (Universiteit van Amsterdam, voorzitter), prof. mr. Henk Kummeling (Universiteit Utrecht) en dr. mr. Meine Henk Klijnsma (Ministerie van BZK).

De Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring wordt eens in de drie jaar uitgereikt. In aanmerking komen proefschriften op het terrein van het staatsrecht, vergelijkend staatsrecht of staatstheorie die in de voorliggende periode zijn verdedigd. Leerstoelhouders staatsrecht kunnen maximaal één gemotiveerde voordracht doen van een proefschrift dat door henzelf of door anderen is begeleid. Een driehoofdige jury kiest uit de voordrachten de winnaar. De prijs, bestaande uit een geldbedrag en een aandenken, wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Staatsrechtconferentie.