Meer staatsrecht

Universitaire vakgroepen staatsrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Staats- en bestuursrecht
Maastricht University, capaciteitsgroep Publiekrecht
Open Universiteit, capaciteitsgroep Staats- en bestuursrecht
Radboud Universiteit Nijmegen, sectie Staatsrecht
Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde
Tilburg University, departement Public Law, Jurisprudence and Legal History
Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht
Universiteit Leiden, afdeling Staats- en bestuursrecht
Universiteit Utrecht, afdeling Staats- en bestuursrecht
Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Staats- en bestuursrecht

Instituten en verenigingen
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen
International Association of Constitutional Law
International Society of Public Law
Koninkrijksrechtkring
Montesquieu Instituut, Den Haag/Maastricht
Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten
Parlementair Documentatiecentrum, Leiden
ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat

Tijdschriften
Ars Aequi
Binnenlands Bestuur
European Constitutional Law Review
European Human Rights Cases
Gemeentestem
I-CON: International Journal of Constitutional Law
Nederlands Juristenblad
NJCM-Bulletin
Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Regelmaat
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Webbronnen, nieuwsbrieven en weblogs
European Courts/Nieuwsbrief Rechtspraak Europa
De Hofvijver (Nieuwsbrief MI)
I-CONnect Blog
Nederlandse Grondwet
NederlandRechtsstaat
Parlement.com
Publiekrecht & Politiek
SCOTUSblog (US Supreme Court)
Staatscourant Online
UK Constitutional Law Group Blog