Jonge Onderzoekersdag

De Jonge Onderzoekersdag van de Staatsrechtkring biedt een podium aan studenten, promovendi en andere jonge onderzoekers om hun werk op het terrein van het staatsrecht te presenteren aan senior-wetenschappers en praktijkjuristen.

Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2019

De Staatsrechtkring en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren op 7 november 2019 in Den Haag een bijeenkomst voor jonge onderzoekers op het gebied van het staatsrecht. Studenten die recent hun masterscriptie hebben voltooid of daarmee bezig zijn, alsmede beginnende promovendi worden uitgenodigd papers (5-10 pagina’s) in te zenden voor deze bijeenkomst. Een paper is bij voorkeur gebaseerd op de masterscriptie c.q. het promotieonderzoek.  Lees meer over het programma >>

Seminar voor Jonge Onderzoekers 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde de Staatsrechtkring in samenwerking met de Staatscommissie parlementair stelsel een seminar voor jonge onderzoekers in het staatsrecht. Aan bod kwamen onder meer het tweekamerstelsel, de novelle, politieke partijen en de weerbare democratie.

Het seminar gaf jonge onderzoekers op het terrein van het staatsrecht de kans een presentatie te geven die betrekking heeft op een van de zes thema’s uit de probleemverkenning die de Staatscommissie in oktober 2017 publiceerde. Ook was er een paneldiscussie. Bekijk het programma.

Jonge Onderzoekersdag 2016

De Jonge Onderzoekersdag 2016 werd georganiseerd in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie. Het evenement vond plaats in het gebouw van de Academie voor Wetgeving. Zes jonge onderzoekers presenteerden hier een paper over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het staatsrecht. Bekijk hier het programma.