In het tweejaarlijkse Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Teams van acht Nederlandse rechtenfaculteiten namen dit jaar als fracties deel aan de strijd om de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring. De regering had deze keer een voorstel ingediend voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.  Bekijk hier het verslag van het Studentenparlement 2016/2017.

stupa 2011Elk facultair team had als fractie een door loting bepaalde politieke kleur. De teams werden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. Het wetsvoorstel is ingediend door een fictieve regering, die bestaat uit experts op het gebied van het staatsrecht. Deze keer had de regering een voorstel ingediend voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.

Gedurende de wedstrijd dienden de fracties niet alleen te laten zien dat zij de juridische inhoud van het wetsvoorstel doorgronden, maar ook dat zij het politieke spel goed beheersen. De behandeling van het wetsvoorstel vond plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. De schriftelijke ronde begint in het najaar van 2016, toen de regering haar wetsvoorstel bij de Kamer indiende. In deze voorbereidende fase leverden de fracties hun schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Ook konden amendementen worden voorgesteld. De inbreng van de fracties en de regering is op deze pagina te lezen.

In maart 2017 werd voor de deelnemers een speciale workshop amendementen schrijven georganiseerd door Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer.

De afsluitende mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vond plaats op vrijdag 19 mei 2017. Na het debat met de regering volgde de stemming over amendementen, moties en het wetsvoorstel. De mondelinge behandeling vond traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De winnende fractie werd na de plenaire behandeling aangewezen door de jury, bestaande uit een hoogleraar, een oud-politicus en een parlementair journalist. De winnaars gingen naar huis met de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

Het Studentenparlement vindt elke twee jaar plaats op initiatief van de Staatsrechtkring in samenwerking met de Tweede Kamer. De organisatie is dit jaar in handen van de Universiteit Utrecht, de winnaar van de vorige editie.