Studentenparlement 2018/2019

In het tweejaarlijkse Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Teams van acht Nederlandse rechtenfaculteiten nemen als fracties deel aan de strijd om de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring. De regering heeft deze keer een voorstel voor een wijziging van de Grondwet ingediend om er voor te zorgen dat de benoemingswijze van leden van de Hoge Raad en de Raad van State (verder) wordt geparlementariseerd. 

stupa 2011Elk facultair team heeft als fractie een door loting bepaalde politieke kleur gekregen. De teams worden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. Bekijk hier het verslag van het Studentenparlement 2016/2017.

Gedurende de wedstrijd dienen de fracties niet alleen te laten zien dat zij de juridische inhoud van het wetsvoorstel doorgronden, maar ook dat zij het politieke spel goed beheersen. De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. De schriftelijke ronde begon in het najaar van 2018, toen de regering haar wetsvoorstel bij de Kamer indient. In deze voorbereidende fase leveren de fracties hun schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Ook kunnen amendementen worden voorgesteld. Bekijk op deze pagina de inbreng van de fracties en de regering.

De afsluitende mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019. Na het debat met de regering volgt de stemming over amendementen, moties en het wetsvoorstel. De mondelinge behandeling vindt traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De winnende fractie wordt na de plenaire behandeling aangewezen door een deskundige jury. De winnaars gaan naar huis met de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

Het Studentenparlement vindt elke twee jaar plaats op initiatief van de Staatsrechtkring in samenwerking met de Tweede Kamer. De organisatie is dit jaar in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, de winnaar van de vorige editie.