Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Welkom op de webpagina van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

tvcr-213x300

TvCR beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

In elke editie worden wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. In de rubriek ‘Wetgeving’ worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek ‘Bij de buren’ belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. Tot slot worden recent in binnen- en buitenland verschenen boeken besproken en gesignaleerd.

Bijdragen

De redactie verwelkomt graag bijdragen voor TvCR. U kunt uw bijdrage zenden aan de redactiesecretaris. Ook voor auteursrichtlijnen kunt u zich wenden tot hem (tvcr@staatsrechtkring.nl). De redactie van het tijdschrift streeft naar wetenschappelijke kwaliteit. Artikelen die aan de redactie worden aangeboden, worden daarom niet alleen door haarzelf beoordeeld, maar eveneens door onafhankelijke peers. Het peer review is doorslaggevend voor de vraag of een artikel in het tijdschrift wordt opgenomen.

Verzending en abonnementen

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door Boom juridisch in samenwerking met de Staatsrechtkring. TVCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift vier maal per jaar toegestuurd. Daarnaast is het voor instituten, ministeries, bibliotheken et cetera, mogelijk om een abonnement te nemen.