Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

tvcr-213x300Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers in samenwerking met de Staatsrechtkring. Leden van de Staatsrechtkring krijgen het tijdschrift toegezonden.

TvCR beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

In elke editie worden wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. Recent in binnen- en buitenland verschenen boeken worden besproken en gesignaleerd. In de rubriek ‘Wetgeving’ worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek ‘Bij de buren’ belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen.

De redactie van het tijdschrift streeft naar wetenschappelijke kwaliteit. Artikelen die aan de redactie worden aangeboden, worden daarom niet alleen door haarzelf beoordeeld, maar eveneens door onafhankelijke peers. Het peer review is doorslaggevend voor de vraag of een artikel in het tijdschrift wordt opgenomen.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift vier maal per jaar toegestuurd.