Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Nik de Boer wint Dissertatieprijs Staatsrechtkring 2018

De Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring 2018 is gewonnen door Nik de Boer met zijn proefschrift Judging European Democracy. National Constitutional Review of European Law and its Democratic Legitimacy. De driejaarlijkse prijs werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie in Rotterdam.

In het proefschrift, waarop hij in mei 2018 cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, stelt De Boer de verhouding tussen politieke en rechterlijke instituties centraal en bekijkt hij hoe moet de democratische legitimiteit van nationale constitutionele toetsing van Europees recht moet worden geëvalueerd. In het beantwoorden van deze vraag put hij uit meerdere disciplines, waaronder de politieke filosofie, en maakt hij gebruik van kwalitatieve empirische methoden. Aan de hand van een aantal case studies komt hij tot de conclusie dat het Duitse constitutionele hof een erg beperkte (nationale) opvatting van democratie hanteert, en dat er bovendien weinig empirisch bewijs is voor de stelling dat de uitspraken van dit hof het democratisch debat over constitutionele zaken versterkt. De Boer laat zien hoe het hof bepaalde opvattingen en politieke keuzes constitutionaliseert en daardoor de ruimte voor politiek debat beperkt. De Nederlandse praktijk laat zien dat soevereiniteitsvraagstukken ook in het Nederlandse politieke debat een grote rol spelen en dat een constitutioneel hof voor een betere afweging van constitutionele kwesties in politieke debatten over Europese integratie niet nodig is.

Volgens de jury heeft De Boer op een knappe wijze een heel fundamentele vraag diepgaand behandeld, en daar ook daadwerkelijk ook iets aan de analyse weten toe te voegen. De brede scope van het onderzoek, de eigen stijl van schrijven, de diepgang van de analyse en de verbinding met rechtsfilosofische noties getuigen van een auteur die duidelijk boven de stof staat. Het boek getuigt van een grote maturiteit  en een goed begrip van de law and politics omgeving van het constitutionele recht. Het werk graaft diep, is sterk geschreven en goed beargumenteerd. De Boer gaat het debat aan met bestaande literatuur en neemt duidelijk stelling ‘in defence of politics’.

Lees verder

<

« Alle evenementen

Scriptieprijs 2018 gewonnen door Arte Brueren

Met haar onderzoeksmasterscriptie over het gebruik van jurisprudentie in memories van toelichting bij wetsvoorstellen heeft Arte Brueren (Rijksuniversiteit Groningen) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2018 gewonnen.

Arte Brueren stelde zich in haar scriptie de vraag hoe de wetgever omgaat met relevante rechtspraak bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving. Zij selecteerde 152 wetgevingsdossiers en bestudeerde de parlementaire stukken om na te gaan hoe de wetgever daarin rechtspraak vermeldt en verwerkt. De uitkomst van dat monnikenwerk is verrassend: ondanks het verbod van constitutionele toetsing van wetgeving door de rechter, blijkt de invloed van de rechter in het wetgevingsproces toch aanzienlijk te zijn.  De jury prees de originele onderwerpskeuze en het goed gestructureerde onderzoek. Dit heeft geleid tot een goed geschreven scriptie die daadwerkelijk nieuwe staatsrechtelijke kennis oplevert, gebaseerd op een grondige analyse van primaire bronnen.

Lees verder

<

« Alle evenementen

Staatsrechtconferentie 2018 over nieuwe ontwikkelingen in de democratie

De jaarlijkse Staatsrechtconferentie wordt dit jaar georganiseerd door de sectie Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vindt plaats op vrijdag 14 december 2018. Het thema van de conferentie is ‘Democratie: nieuwe ontwikkelingen’ en heeft een multidisciplinaire aanpak.

Met keynotes van de Yves Leterme en Markus Haverland en panelsessies over burgerparticipatie, verkiezingen en sociale media, organisatieverboden, en methodologische en historische aspecten van democratie.

Lees verder over programma en aanmelding >>

Aanschaf preadviezen

Geïnteresseerden die niet bij de Staatsrechtconferentie aanwezig zijn, kunnen de preadviezen apart bestellen voor € 35,- incl. verzendkosten. U kunt een e-mail sturen naar Fleur Pennarts: pennarts@law.eur.nl.

<

« Alle evenementen

Oproep voor jonge onderzoekers: posterpresentaties op Staatsrechtconferentie 2018

Op 14 december 2018 organiseert de sectie Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam de Staatsrechtconferentie 2018 met als thema ‘Democratie: nieuwe ontwikkelingen’. Als onderdeel van de conferentie wordt aan promovendi de gelegenheid geboden om een posterpresentatie te houden over een staatsrechtelijk onderwerp naar keuze. Dit is een mooie kans om uw onderzoek onder de aandacht te brengen en input te krijgen. U kunt zich hiervoor tot 31 oktober 2018 aanmelden door een e-mail te sturen naar staatsrechtconferentie2018@gmail.com met als onderwerp ‘posterpresentatie’. Gelieve in deze e-mail de titel van de poster en een abstract van 200-300 woorden op te nemen. Begin november ontvangt u vervolgens bericht.

<

« Alle evenementen

Deelnemers gezocht voor het Studentenparlement 2018-2019

Op initiatief van de Staatsrechtkring wordt eens in de twee jaar het Studentenparlement, een wedstrijd tussen de juridische faculteiten van Nederlandse universiteiten, georganiseerd. Studententeams kruipen in de huid van Kamerfracties en gaan met elkaar de juridische en politieke strijd aan om te besluiten over een (fictief) wetsvoorstel. In 2018-2019 is de inzet van het debat een wijziging van de Grondwet om er voor te zorgen dat de benoemingswijze van leden van de Hoge Raad en de Raad van State (verder) wordt geparlementariseerd.

Lees verder

<

« Alle evenementen

EUConst Colloquium 2018

Friday, 5 October 2018, 9.00 – 16.00
University of Amsterdam, Faculty of Law
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
Seminar Room A3.01

The editors of the European Constitutional Law Review are happy to invite you to this year’s EuConst Colloquium. Scholars from Europe and beyond will present papers on a range of topics within in the scope of our journal, including

– the relationship between EU law and the law of the member states re-conceptualised
– cooperation between the Court of Justice and national courts
– democratic backsliding in Poland and Hungary and the authority of the ECJ
– the legitimacy of constitutionality review of EU law
– individual access to constitutional adjudication
– enhancing democratic representation

Please find a detailed programme on www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/colloquium2018.

Attendance is free, please register by email to publiekrecht-fdr@uva.nl, subject line ‘euconst colloquium’.

<

« Alle evenementen

« Oudere berichten

© 2019 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑