Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

VU-seminar: grondrechten en de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Vrijdag 20 april 2018, 13.00-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Meer informatie (pdf)

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen. Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich door preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium en het voorkomen dat buitenlandse organisaties invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Wat is de impact van deze overheidsinterventies op grondrechten van burgers? Is voldoende gegarandeerd dat het beleid zonder willekeur wordt toepast? Hebben burgers en organisaties die beperkt worden in hun vrijheden adequate toegang tot rechtsbescherming? Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit organiseert op vrijdagmiddag 20 april 2018 een wetenschappelijk seminar over het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en de bescherming van grondrechten.

Meer informatie over het programma, deelname en/of het geven van een korte pitch vindt u hier (pdf).

<

« Alle evenementen

Recent verschenen: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/’big data’, vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van ‘smart energy grids’, en de introductie van zelfrijdende auto’s, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet ‘toekomstbestendig’ worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze ruimte het best worden gebruikt, dat wil zeggen: in een goede balans tussen effectief en legitiem?

Lees verder

<

« Alle evenementen

Scriptieprijs Staatsrechtkring 2017 gewonnen door Bjorn Eggen

Met zijn veelzijdige masterscriptie over strafrechtelijke handhaving in het openbare-orderecht, die zowel voor de wetenschap als de praktijk heldere en bruikbare inzichten biedt, heeft Bjorn Eggen (Radboud Universiteit) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 gewonnen.

Eggen onderzoekt in zijn scriptie de strafrechtelijke handhaving van verwijderingsbevelen en gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen. Hoewel deze instrumenten in de dagelijkse praktijk veelvuldig worden toegepast door de overheid, is niet altijd duidelijk op welke juridische grondslag  dit gebeurt en in hoeverre deze bevelen bij overtreding door het strafrecht kunnen worden gehandhaafd. Het betreft een dubbelscriptie voor de masters Staats- en bestuursrecht en Strafrecht aan de Radboud Universiteit, begeleid door mr. dr. Rian de Jong en prof. mr. Henny Sackers.

Lees verder

<

« Alle evenementen

Seminar voor jonge onderzoekers over de toekomst van het parlementaire stelsel

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseert de Staatsrechtkring in samenwerking met de Staatscommissie parlementair stelsel een seminar voor jonge onderzoekers in het staatsrecht. Promovendi, masterstudenten en recent afgestudeerden worden uitgenodigd om mee te denken over de thema’s die de Staatscommissie momenteel onderzoekt.

Het seminar geeft jonge onderzoekers op het terrein van het staatsrecht de kans een presentatie te geven die betrekking heeft op een van de zes thema’s uit de probleemverkenning die de Staatscommissie in oktober 2017 publiceerde. De presentatie dient de vorm te hebben van een pitch waarin een creatief, vernieuwend idee uiteengezet wordt. Het seminar bestaat uit verschillende parallelsessies. Senior-wetenschappers, leden van de Staatscommissie en experts van ministeries zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

Interesse om ook een presentatie te geven? Zie deze pagina voor alle informatie  over de opzet, thema’s en aanmelding.

<

« Alle evenementen

Staatsrechtconferentie 2017 over globalisering en soevereiniteit

Meer informatie over het programma, aanmelding en het indienen van papers op  www.staatsrechtconferentie.nl.

<

« Alle evenementen

Recent verschenen: TvCR 4-2017

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. In de rubriek Wetgeving bespreekt Janneke Gerards de parlementaire behandeling van Protocol 16 bij het EVRM. De Stelling die in deze editie van TvCR wordt bediscussieerd luidt: de uitzondering op het discriminatieverbod voor politieke benoemingen in artikel 5 lid 4 Algemene wet gelijke behandeling moet worden geschrapt. Verder aandacht voor de Oostenrijkse presidentsverkiezingen in 2016 en een bespreking van het boek Dimensions of Dignity: The Theory and Practice of Modern Constitutional Law van Jacob Weinrib.

Een uitgebreide signalering is te lezen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift elk kwartaal toegezonden.

<

« Alle evenementen

« Oudere berichten

© 2018 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑