Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Roel de Lange nieuwe voorzitter Staatsrechtkring

Het bestuur van de Staatsrechtkring heeft prof. mr. Roel de Lange, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekozen tot zijn nieuwe voorzitter. Hij volgt prof. mr. Henk Kummeling op, die onlangs is benoemd tot rector-magnificus van de Universiteit Utrecht.

Roel de Lange (1954) is hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1997 is hij als hoogleraar aan deze universiteit verbonden. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en na vervulling van zijn militaire dienstplicht was hij verbonden aan de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Utrecht. Hij was onder andere voorzitter van de onderzoeksschool Rechten van de Mens, van de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van NWO, en lid van de Staatscommissie Grondwet (2009-2010).

Henk Kummeling is sinds 1995 hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Vanaf oktober 2015 was hij voorzitter van de Staatsrechtkring. Per 1 juni 2018 is hij benoemd tot rector-magnificus van de Universiteit Utrecht.

De Staatsrechtkring, de Nederlandse vereniging voor staatsrecht, is opgericht in 1990 en telt ruim 300 leden uit wetenschap en praktijk. Namens de Universiteit Utrecht is prof. mr. Remco Nehmelman toegetreden tot het bestuur.

<

« Alle evenementen

Vooraankondiging Staatsrechtconferentie 2018 (EUR)

De jaarlijkse Staatsrechtconferentie wordt dit jaar georganiseerd door de sectie Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van de conferentie is ‘Democratie: nieuwe ontwikkelingen’ en heeft een multidisciplinaire aanpak. Noteer alvast vrijdag 14 december 2018 in uw agenda.

U kunt hier aangeven een bericht te willen ontvangen zodra de inschrijving voor de conferentie is geopend.

Lees hieronder verder over de panels, preadviezen en de uitnodiging aan jonge onderzoekers om een posterpresentatie te geven.

Lees verder

<

« Alle evenementen

Stageplaats: Nationaal Actieplan Mensenrechten

De Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een stagiair voor het projectteam Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Lees de volledige vacature.

<

« Alle evenementen

Call for Papers: EuConst Colloquium 2018

The board of editors of the European Constitutional Law Review invites submissions for its 2018 EuConst Colloquium, which will be held in Amsterdam on 5 October 2018. The meeting is organized in cooperation with the University of Amsterdam and Maastricht University.

In line with the objectives of EuConst, the Colloquium will refect on themes of European constitutional law, its history and its evolution. Draft papers or abstracts should be submitted for review by 1 July 2018. Young scholars preparing for their PhD or within fve years of its completion are especially encouraged to submit.

Download the full call for papers here.

<

« Alle evenementen

NVER/Staatsrechtkring Symposium: The EU’s Rule of Law Framework and National Court Reforms – A Legitimate Concern?

Friday, 13 April 2018, 13h30-17h00
Leiden University
, Steenschuur 25
Programme (pdf) | Register here

On Friday, 13 April 2018, the Dutch Association for European Law (NVER) and the Dutch Association of Constitutional Law (Staatsrechtkring) will host a joint symposium on the EU Rule of Law Framework and judicial reforms in the member states. Distinguished speakers from academia, the judiciary and politics will address the state of play within the EU framework, the current tensions in Poland and the situation in other member states, and discuss fundamental questions and possible solutions.

With contributions by Stanislaw Biernat (Professor of European Law in Cracow and former Vice-President of the Polish constitutional court), Geert Cortens (former President of the Supreme Court of the Netherlands), Leonard Besselink (Professor of Constitutional Law, University of Amsterdam), Sophie In ’t Veld (Member of the European Parliament), Paul Bovend’Eert (Professor of Constitutional Law, Radboud University) and Tamara Trotman (Foundation ‘Judges for Judges’ and Justice in the Court of Appeal of The Hague).

Download the programme (pdf) here. Participation is free of charge, but registration is required. To register, send an e-mail to nver@nver.nl.

<

« Alle evenementen

VU-seminar: grondrechten en de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Vrijdag 20 april 2018, 13.00-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Meer informatie (pdf)

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen. Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich door preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium en het voorkomen dat buitenlandse organisaties invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Wat is de impact van deze overheidsinterventies op grondrechten van burgers? Is voldoende gegarandeerd dat het beleid zonder willekeur wordt toepast? Hebben burgers en organisaties die beperkt worden in hun vrijheden adequate toegang tot rechtsbescherming? Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit organiseert op vrijdagmiddag 20 april 2018 een wetenschappelijk seminar over het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en de bescherming van grondrechten.

Meer informatie over het programma, deelname en/of het geven van een korte pitch vindt u hier (pdf).

<

« Alle evenementen

« Oudere berichten

© 2018 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑