Over de Staatsrechtkring

De Staatsrechtkring is de Nederlandse vereniging voor staatsrecht. De vereniging, opgericht in 1990, telt ruim 300 leden uit wetenschap en praktijk. De Staatsrechtkring stelt zich ten doel de staatsrechtbeoefening te bevorderen en wetenschappelijk en maatschappelijk debat over staatsrechtelijke thema’s te stimuleren. Daartoe worden verschillende activiteiten georganiseerd. Leden ontvangen vier keer per jaar het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. De Staatsrechtkring kent verder een driejaarlijkse dissertatieprijs en een jaarlijkse scriptieprijs. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie, het wetenschappelijke jaarcongres dat elk jaar in december plaatsvindt en wordt georganiseerd door een van de aangesloten vakgroepen staatsrecht.

Bestuur

Het bestuur van de Staatsrechtkring is sinds mei 2022 als volgt samengesteld:

  • prof. mr. Roel de Lange (em. hgl. Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam), voorzitter
  • mr. dr. Lisanne Groen (coördinerend specialistisch adviseur directie advisering Raad van State en ud staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit), secretaris/penningmeester
  • Drs. mr. N. Graaf (postdoc onderzoeker, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht), secretaris/webmaster

Ereleden:
Prof. mr. Marten Burkens, Universiteit Utrecht
Prof. mr. Douwe Jan Elzinga, Rijksuniversiteit Groningen