Publicatiereeks

De geredigeerde bijdragen aan de jaarlijkse Staatsrechtconferentie worden gepubliceerd in de reeks Publicaties van de Staatsrechtkring. Deze publicatieserie (“groene reeks”) wordt sinds 2006 uitgegeven door Wolf Legal Publishers. De publicaties zijn verkrijgbaar via webwinkels en de boekhandel.

Recente publicaties

Democratie: nieuwe ontwikkelingen (2018)

De Staatsrechtconferentie 2018 werd georganiseerd door de sectie staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze conferentie stonden nieuwe ontwikkelingen in de democratie centraal, bezien vanuit een multidisciplinaire aanpak.

In deze bundel zijn de preadviezen verzameld die zijn uitgebracht voor de Staatsrechtconferentie. De publicatie is opgedeeld in vier deelonderwerpen, namelijk methodologische en historische aspecten van democratie, digitalisering van democratie, burgerparticipatie en tot slot organisatieverboden. Over elk deelonderwerp zijn tenminste twee preadviezen uitgebracht en sommige preadviezen sluiten af met een aantal stellingen.

Meer informatie en bestellen >>

Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit (2018)

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie. Begrenst het concept soevereiniteit nu echt wat aan de EU aan bevoegdheden kan worden overgedragen? Is er misschien een kern die nooit zou mogen worden overgedragen? Of impliceert het begrip soevereiniteit dat we bij de overdracht van soevereine bevoegdheden een strakke procedure volgen en er vooral expliciet over zijn? Kortom, een bundel die oproept tot een helder gebruik van het begrip kan voorkomen dat we langs elkaar heen blijven praten. Deze bundel bestaat uit bijdragen aan de in 2017 in Maastricht gehouden Staatsrechtconferentie over het thema soevereiniteit.

Meer informatie en bestellen >>

[add_posts category=”publicatiereeks” img=”true” readmore=”Meer informatie en bestellen >>”]