Activiteiten

Staatsrechtconferentie

Staatsrechtconferentie 2012 (Utrecht)

De Staatsrechtconferentie is het wetenschappelijke jaarcongres van Nederlandse staatsrechtbeoefenaren, dat traditioneel plaatsvindt in de tweede of derde week van december. De organisatie is bij toerbeurt in handen van een van de universitaire vakgroepen staatsrecht. Elke conferentie heeft een overkoepelend thema, dat wordt vastgesteld door de organiserende vakgroep. De conferentie is gericht op wetenschappers, praktijkjuristen, studenten en andere geïnteresseerden. De preadviezen worden in de vorm van een geredigeerde bundel gepubliceerd in de reeks Publikaties van de Staatsrechtkring, uitgegeven door Wolf Legal Publishers.

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

tvcr-213x300

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) verschijnt vier maal per jaar en beoogt belangrijke staatsrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie. TvCR wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers in samenwerking met de Staatsrechtkring. Leden krijgen het tijdschrift toegestuurd.

Publicatiereeks

1208De geredigeerde preadviezen en andere bijdragen aan de jaarlijkse Staatsrechtconferentie worden gepubliceerd in de serie Publikaties van de Staatsrechtkring. Deze publicatiereeks (“groene serie”) wordt sinds 2006 uitgegeven door Wolf Legal Publishers. De publicaties zijn verkrijgbaar via bol.com en de boekhandel.

Dissertatieprijs

Eens in de drie jaar wordt de Dissertatieprijs van de Staatsrechtkring uitgereikt. In aanmerking komen proefschriften op het terrein van het staatsrecht, vergelijkend staatsrecht of staatstheorie die in de voorliggende periode zijn verdedigd aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden. De prijs, bestaande uit een geldbedrag en een aandenken, wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Staatsrechtconferentie.

Scriptieprijs

De Staatsrechtkring kent jaarlijks een prijs toe aan de auteur van de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende staatsrecht van het afgelopen collegejaar. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie.

Voorjaarsbijeenkomst

De Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring is een jaarlijks terugkerend symposium, bedoeld als ‘tegenhanger’ van de grotere Staatsrechtconferentie in het najaar. De voorjaarsbijeenkomst richt zich op een actueel en/of praktijkgericht thema en wordt bij toerbeurt georganiseerd door een van de aangesloten universiteiten of ministeries. De eerste Voorjaarsbijeenkomst vond plaats in 2015.

Studentenparlement

Het Studentenparlement is een landelijke wedstrijd voor rechtenstudenten, die één keer in de twee jaar wordt georganisestupa 2011erd op initiatief van de Staatsrechtkring. In het Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Elk facultair team neemt als fractie met een door loting te bepalen politieke kleur deel aan de wedstrijd. De teams worden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten.

Onderwijsdag

Met enige regelmaat organiseert de Staatsrechtkring een onderwijsdag voor staatsrechtdocenten. Tijdens de onderwijsdag staan actuele ontwikkelingen in het staatsrechtonderwijs centraal en worden ervaringen met verschillende onderwijsmethoden uitgewisseld. De organisatie is in handen van een van de aangesloten universitaire vakgroepen. De Onderwijsdag 2015 werd georganiseerd door Tilburg University.

Jonge Onderzoekersdag

De Jonge onderzoekersdag van de Staatsrechtkring is erop gericht een podium te bieden aan studenten, promovendi en andere jonge onderzoekers op het terrein van het staatsrecht. De Jonge Onderzoekersdag 2016 werd georganiseerd in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie. Zes jonge onderzoekers presenteerden hier hun papers over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het staatsrecht. Het Seminar voor jonge onderzoekers 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met de Staatscommissie parlementair stelsel. Tijdens de Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2019 presenteerden zes promovendi en recent afgestudeerden hun onderzoek op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.