Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Middagsymposium over kiesrecht en de vertegenwoordigende democratie

naamloosDinsdag 27 september 2016
14.00 – 17.00 uur
Den Haag

Op 27 september a.s. zal de oplevering plaatsvinden van het artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, zoals dat gepubliceerd is op de website NederlandRechtsstaat. De website is gefinancierd door het vfonds, het rechtswetenschappelijk commentaar mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie CZW).

Ter gelegenheid hiervan organiseert Tilburg University in samenwerking met het ministerie van BZK een middagsymposium over het algemeen kiesrecht en de toekomst van de vertegenwoordigende democratie. Daarbij zullen o.a. hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht en voormalig minister van Justitie en van BZK Ernst Hirsch Ballin, en hoogleraar Democratie en Rechtsstaat (leerstoel vfonds) Maurice Adams (beiden Tilburg University) spreken over de thematiek. Gert-Jan Leenknegt, zal als co-redacteur (tezamen met Ernst Hirsch Ballin) het rechtswetenschappelijk commentaar op de Grondwet presenteren.

Meer informatie en aanmelden >>

Recent verschenen: De verhoudingen in het Koninkrijk (Staatsrechtconferentie 2015)

1208De Staatsrechtconferentie 2015 vond plaats aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en was gewijd aan de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden. De bundel De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden: een perspectief op de toekomst bevat de tekst van de voordrachten van de plenaire presentaties en de papers van deskundigen. 

Op 10 oktober 2010 onderging het Koninkrijk een ingrijpende staatsrechtelijke en staatkundige hervorming. Krachtens artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden omvat het Koninkrijk sindsdien de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken sindsdien elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Daarnaast zijn in het kader van artikel 38 Statuut enige zogeheten consensusrijkswetten tot stand gekomen op onder meer de terreinen van rechtspleging, rechtshandhaving en het financieel toezicht. Sinds 2010 legt artikel 12a Statuut vast dat bij rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De conferentie volgde kort na de in 2015 gehouden evaluaties van de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk.
Lees verder

Conference and Ph.D. Workshop: The Rule of Law in the Technological Age

UVAACELG Annual Conference
November 4, 2016
University of Amsterdam
Conference website >>

Law is often considered either as an obstacle to innovations or as unable to protect society from their risks. While law’s inability to keep up with technological progress has been extensively discussed, the implications of technology for law remains under-examined. ACELG’s Sixth Annual Conference (under preparation) will explore the ways in which technology transforms the very nature of law as an institution including its key concepts of the rule of law, legal certainty and rights protection. In particular, it will engage with challenges and transformations triggered by technological progress in relation to the rule of law in the EU. In what way do new technologies change the nature of legal protection in the EU? How does the scientific complexity of technology regulation and the increasing reliance on both non-legal expertise and non-state actors affect the nature of law-making and enforcement including the task of judicial control and rights protection?

The conference will be preceded by a Ph.D. workshop on November 3. Read the call for proposals.

Recent verschenen: TvCR 3-2016

tvcrHet julinummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht opent met een artikel van Gijsbert Vonk over de decentralisaties in het sociale domein in het licht van de grondrechtelijke zorgplichten. Kunnen dergelijke plichten worden gerealiseerd door de relaties tussen burgers en maatschappelijke verbanden aan te spreken? Welke verantwoordelijkheden komen het Rijk in dit verband toe in termen van regulering, toezicht en financiering? Daarnaast in deze editie een artikel van Henk Kummeling over het ongemak van de instituties van de representatieve democratie met verdergaande betrokkenheid van de burger bij besluitvormingsprocessen, het belang van verder onderzoek naar legimititeitsvraagstukken en de taak van de staatsrechtwetenschap daarbij. Lees verder

Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016

srk_logokleinDe Staatsrechtkring, de Nederlandse vereniging voor staatsrecht, kent een prijs toe aan de auteur van de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende staatsrecht van het collegejaar 2015/16.

Rond jij in het collegejaar 2015/2016 je masteropleiding af en schrijf je een scriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende staatsrecht? Dan kun je meedingen naar de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016. Stuur je scriptie uiterlijk 30 september 2016 in. In het Reglement lees je de verdere voorwaarden voor deelname. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Staatsrechtconferentie op vrijdag 16 december 2016 in Enschede. De winnende scriptie wordt gepubliceerd op de website van de Staatsrechtkring.

Download het Reglement en deelnameformulier Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016.

Call for Papers Staatsrechtconferentie 2016

d8521926-79df-448e-b66e-f5b0763386dbConstitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving
Vrijdag 16 december 2016
Universiteit Twente, Enschede

In het kader van de Staatsrechtconferentie 2016, die plaatsvindt op 16 december 2016 aan de Universiteit Twente, zal naast plenaire programma-onderdelen in drie verschillende parallelsessies ruimte worden geboden voor discussie aan de hand van papers. Voorstellen voor papers (van maximaal één A4) zijn van harte welkom – de deadline voor het indienen daarvan is verlengd tot 16 september 2016.

Gelieve in het voorstel aan te geven bij welk van de drie sessie-thema’s wordt aangesloten: ‘experimenteren door wetgeving’, ‘experimenteren tussen wetgeving’ of ‘experimenteren binnen wetgeving’. Inzenders ontvangen uiterlijk 22 september 2016 nader bericht. Uiterlijk 9 december 2016 dient het uiteindelijke paper beschikbaar te zijn voor plaatsing op deze website. De bedoeling is dat in de loop van 2017 een conferentiebundel verschijnt waarin (vervolmaakte versies van) voornoemde papers zijn opgenomen, alsmede de teksten van de keynotes behorende tot de plenaire onderdelen van het programma.

Bekijk hier de uitgebreide call for papers.

« Oudere berichten

© 2016 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑