Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2019

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatsrechtkring organiseren op 7 november a.s. een bijeenkomst voor jonge onderzoekers in het staatsrecht. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Zes jonge onderzoekers zullen deze middag hun papers over uiteenlopende onderwerpen presenteren, variërend van online political microtargeting tot aan de invloed van de Omgevingswet op het staatsrecht.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 7 november 2019 van 14.30-17.00 uur, en vindt plaats in de Oostvaardersplassen-zaal (M01-25) op de Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving) en de Staatsrechtkring.

Programma

14.30 Binnenloop met koffie en thee

15.00 Opening door Wytze van der Woude, afdelingshoofd Constitutionele Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

15.15-16.15 Inhoudelijke bespreking in twee deelsessies. Per deelsessie worden drie papers besproken en na afloop zal er tijd zijn voor vragen en discussie.

Deelsessie I

–      Simon van Oort (UL) over Dirk Donker Curtius en de intellectuele voorgeschiedenis van het toetsingsverbod

–      Nathalie Schnabl (OU) over toegang tot de rechter in de rechtsstaat

–      Sam Maasbommel (RUG) over online political microtargeting

Deelsessie II

–      Bas Tadema (RUG) over de invloed van de Omgevingswet op het staatsrecht

–      Suzanne Bloks (UU) over gekozen burgemeester via instemmingsverkiezingen

–      Angela Jans (EUR) over de geschiedenis van de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid

16.15 Plenaire afsluiting & borrel

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Ariënne Mulder (arienne.mulder@minbzk.nl).