Oratie Jerfi Uzman over de terugtocht van het staatsrecht (UITGESTELD)

Op dinsdag 14 april 2020 zou prof. mr. Jerfi Uzman, normaal zijn oratie uitspreken met de titel ‘De terugtocht van het staatsrecht’. De oratie was gepland om door te gaan van 16:15 tot 17:00 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. In het kader van Covid-19 is de oratie tot nader order uitgesteld. Meer informatie volgt te zijner tijd.
Ga voor meer informatie naar deze website.