Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2019

De Staatsrechtkring en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseren op 7 november 2019 in Den Haag een bijeenkomst voor jonge onderzoekers op het gebied van het staatsrecht. Studenten die recent hun masterscriptie hebben voltooid of daarmee bezig zijn, alsmede beginnende promovendi worden uitgenodigd papers (5-10 pagina’s) in te zenden voor deze bijeenkomst. Een paper is bij voorkeur gebaseerd op de masterscriptie c.q. het promotieonderzoek.

Download de call for papers.

De hoogleraar staatsrecht van de eigen faculteit beoordeelt de ingezonden papers en selecteert waar nodig. De geselecteerde papers worden door de stellers in deelsessies kort gepresenteerd aan juristen die werkzaam zijn bij onder andere de ministeries en de Raad van State. De deelsessies hebben als onderwerp:

1) Grondrechten en rechtsstaat: denk aan het Handvest, EVRM, privacy, botsende grondrechten, constitutionele toets, trias politica/rol van de rechter;

2) Institutioneel staatsrecht (staatsinrichting): onder andere over het tweekamerstelsel, kiesstelsel, direct gekozen bestuurders, correctiemechanismen in het wetgevingsproces;

3) “Verborgen” staatsrecht: denk aan de recente decentralisaties, schaalgrootte decentraal bestuur, open data, vergroting gemeentelijk belastinggebied, rechterlijke macht, zwakke gemeenten.

De inzending sluit op 15 september 2019.

Aanmelding loopt via de hoogleraar staatsrecht van de eigen universiteit. Zie hier voor de contactgegevens. De papers dienen te worden gezonden aan de eigen hoogleraar en zij zullen vervolgens een of meerdere inzendingen voordragen voor de bijeenkomst.