Jonge Onderzoekersdag 2016

Academiegebouw

Op 26 januari 2016 organiseerden de Staatsrechtkring en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie de Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2016. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Academie voor Wetgeving in Den Haag.

Recent afgestudeerde masterstudenten en beginnende promovendi kregen de gelegenheid hun onderzoek te presenteren aan medewerkers van ministeries, de Raad van State en universiteiten. Naast de gelegenheid tot kennismaking van jonge juristen met de wereld van het staatsrecht in Den Haag, was de bijeenkomst gericht op de gedachtevorming over het staatsrecht en grondrechtenbeleid op de ministeries van VenJ en BZK op basis van de inbreng van jonge juristen.

Programma

13.30 Binnenloop
14.00 Opening door Anneke van Dijk, directeur Wetgeving en Juridische zaken, Ministerie van V&J
14.15 Inhoudelijke bespreking van de papers in drie zalen (één per zaal): 15 minuten referaat jonge onderzoeker, 5 minuten co-referaat door een medewerker van BZK of V&J, 10 minuten discussie
Themasessie I
Discussieleider: Meine-Henk Klijnsma (BZK)

  • Jeroen Syrier (UvA), Een nieuwe Grondwet
  • Tim Ketting (EUR), The Fixed-Term Parliaments Act. Een wijziging van het Britse constitutionele recht als inspiratie voor Nederland

Co-referenten: Paul van Sasse van IJsselt en Henk-Martijn Breunese (BZK)

Themasessie II
Discussieleider: Alfred Roos (VenJ)

Co-referenten: Josta Drewes (VenJ) en Steven Hillebrink (BZK).

Themasessie III
Discussieleider: Daphne de Groot (VenJ)

Co-referenten: Lotte van der Laan (BZK) en Hanneke Palm (VenJ)

15.15 Plenaire discussie onder leiding van Marilyn Haimé, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van BZK en aansluitend uitreiking van de drie prijzen (één per sessie) door Luc Verhey (staatsraad en bijzonder hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit Leiden).
16.00 Afsluiting en borrel

Op basis van de beoordelingen van de deelnemers kende een deskundige jury, bestaande uit Anneke van Dijk, Marilyn Haimé en Luc Verhey, voor elke themasessie een prijs toe voor de beste presentatie. Daarbij werd o.a. gelet op de inhoud en helderheid van het betoog, de probleemstelling van het paper/de presentatie, de gesuggereerde oplossingsrichting en de opgedane inspiratie (factor x). De prijswinnaars waren: Jeroen Syrier, Gohar Karapetian en Leonie Huijbers.