Call for papers: het gelijkheidsbeginsel en positieve discriminatie (Ethiek en Maatschappij)

Het Belgische tijdschrift Ethiek en Maatschappij lanceert een call for papers voor een themanummer over het gelijkheidsbeginsel en positieve discriminatie. Ook bijdragen uit Nederland zijn welkom.

De deadline voor het insturen van een abstract is 15 januari 2021. Na goedkeuring van het abstract wordt een paper van maximaal 10.000 woorden verwacht, inclusief voetnoten en bibliografie, voor 1 mei 2021.

>>>Meer informatie en contactgegevens.