Carla Zoethout nieuwe hoogleraar constitutioneel recht Open Universiteit

zoethout1Het College van bestuur van de Open Universiteit (OU) heeft dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht. De benoeming is ingegaan per 1 december 2016.

De nieuwe leerstoel Constitutioneel recht draagt bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de OU. Zoethout zal studenten begeleiden in hun onderzoek naar vraagstukken op het gebied van vergelijkend constitutioneel recht, rechtsstaat en democratie en de rechten van de mens. Deze vraagstukken sluiten aan bij het facultaire onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

In het bestuur van de Staatsrechtkring volgt zij prof. mr. Jos Teunissen op, die benoemd is tot hoogleraar algemene rechtsleer aan de OU.

Prof. dr. Carla Zoethout (Rotterdam, 1960) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van de overheidsmacht door het recht.’ Naast haar hoogleraarschap aan de OU blijft Zoethout als universitair hoofddocent staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij sinds 2004 werkzaam is.