Colloquium: 200 jaar Grondwet van 1815

vjv0ljt014zuIn 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815 tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland organiseren de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op vrijdag 13 november 2015 een colloquium in Brussel. Dit colloquium is een initiatief van Prof.em. Dr. André Alen – de Nederlandstalige voorzitter van het Belgische Grondwettelijk Hof en wordt mede mogelijk gemaakt door het Algemeen-Nederlands Verbond.

Invalshoek van het colloquium is in hoeverre de Grondwet van 1815 nog haar stempel drukt op het staatsbestel van zowel België als Nederland op het gebied van het twee-kamerstelsel, de grondwetsherziening, decentralisatie en de wijze waarop wordt omgegaan met het supranationale kader. Deze aspecten zullen worden belicht vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Ook zal worden ingegaan op de totstandkoming van de Grondwet.

Het colloquium wordt gehouden in het Paleis der Academiën in Brussel en is bestemd voor wetenschappers, deskundigen en belangstellenden.

Zie voor meer informatie over het programma en aanmelding de website van het Montesquieu Instituut.