Disclaimer

Informatie op deze website
De informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat de website fouten bevat of niet volledig is, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website uiterste zorg wordt besteed, aanvaarden de redacteur(en) en de Staatsrechtkring geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

Informatie van/over derden
Nieuwsberichten, aankondigingen en andere mededelingen die betrekking hebben op activiteiten of opvattingen van derden, inclusief die van individuele leden van de Staatsrechtkring, zijn louter informatief bedoeld. Vermelding op deze website impliceert geenszins de instemming of onderschrijving ervan door (het bestuur van) de Staatsrechtkring.

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van uitingen van de Staatsrechtkring rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden ervan, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Staatsrechtkring. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat.