Debat: Nationale Rechtspraak in Europa (UM)

Maastricht-UniversityDebat Nationale Rechtspraak in Europa
Vrijdag 4 december 2015
14.30-16.00 uur, Maastricht

Met rechters uit Nederland en Europa, advocaten en wetenschappers. Over de Urgenda-zaak (klimaatverandering), de opleiding van juristen tot rechters en de verhouding tussen EU en nationale rechters. Klik hier voor de aankondiging, programma en aanmelding (pdf).


Met o.a. Koos van den Berg (Höcker Advocaten, advocaat voor Urgenda), Taru Spronken (Advocaat-Generaal Hoge Raad), Bruno De Witte (Hoogleraar Europees recht, Universiteit Maastricht) en Sacha Prechal (Rechter, Hof van Justitie van de Europese Unie). Debatleider: Monica Claes (Hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht, Universiteit Maastricht)

Om 16.30 uur: Oratie Marc de Werd: Rechtspreken in een internationale context.