Hansko Broeksteeg spreekt op jaarvergadering Christen Juristen Vereniging (CJV)

Staatsrecht tussen eenheid en pluriformiteit

Tijdens de jaarvergadering van de Christen Juristen Vereniging (CJV) zal de heer mr. J.L.W. Broeksteeg, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn preadvies met als titel ‘Staatsrecht tussen eenheid en pluriformiteit’ bespreken. De wetgever wil bij belangrijke staatsrechtelijke thema’s (politieke partijen, burgerschapsvorming in het onderwijs, decentralisatie) meer eenheid in samenleving en maatschappij creĆ«ren, terwijl wellicht meer pluriformiteit geboden is. Broeksteeg belicht deze thema’s, onderzoekt de wetgevingsinitiatieven en plaatst deze in de sleutel van grondrechten, die de pluriformiteit van de samenleving willen waarborgen.

Datum: vrijdagmiddag 1 oktober, 15.00u
Locatie: Auditorium Rudolf Magnus (Vondellaan 94, Utrecht)
Aanmelding: info@christenjuristen.nl
Meer informatie: www.christenjuristen.nl