Henk Kummeling nieuwe voorzitter Staatsrechtkring

Het bestuur van de Staatsrechtkring heeft prof. mr. Henk Kummeling, hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, gekozen tot zijn nieuwe voorzitter. Hij volgt prof. mr. Douwe Jan Elzinga op, die onlangs afscheid nam als hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij die gelegenheid het erevoorzitterschap van de Staatsrechtkring werd toegekend.

Henk Kufoto_kummeling-250x167mmeling (1961) is sinds 1995 hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant. In 1988 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend onderzoek naar advisering in het publiekrecht. Hij publiceert over uiteenlopende staatsrechtelijke onderwerpen, waaronder de grondrechten, rechtsbescherming in de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, zelfstandige bestuursorganen, toezicht, kiesrecht, decentraal bestuur en internationaal recht. Van 2008 tot 2014 was Kummeling decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Op 1 april jl. werd hij benoemd als universiteitshoogleraar aan deze universiteit. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Kiesraad en hoogleraar aan de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Kummeling volgt Douwe Jan Elzinga (1950) op, die bijna twintig jaar het voorzitterschap van de Staatsrechtkring heeft bekleed. Elzinga promoveerde in 1982 op een proefschrift over politieke partijen in het staatsrecht en werd in 1986 benoemd tot hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft uitvoerig gepubliceerd over onder meer decentrale overheden, de verhouding tussen parlement en regering en de grondrechten. Ook is hij een van de bewerkers van het Handboek van het Nederlandse staatsrecht en heeft hij een vaste column in het blad Binnenlands Bestuur. Verder was Elzinga onder meer voorzitter van de Staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie, die met haar rapport aan de basis stond van de dualisering van het gemeentebestuur. Op 28 september jl. nam hij afscheid als hoogleraar op de leerstoel staatsrecht met een rede getiteld ‘Hoeveel politiek kan een democratie verdragen?’ Elzinga blijft de komende jaren verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als honorair hoogleraar constitutioneel organisatierecht.

De Staatsrechtkring, de Nederlandse vereniging voor staatsrecht, is opgericht in 1990 en telt ongeveer 275 leden uit wetenschap en praktijk. In het bestuur van de Staatsrechtkring zijn alle leerstoelhouders staatsrecht aan de Nederlandse universiteiten vertegenwoordigd. Namens de Rijksuniversiteit Groningen is prof. mr. Solke Munneke, per 1 september jl. benoemd tot hoogleraar staatsrecht aan deze universiteit, toegetreden tot het bestuur.