Hoe zou de Grondwet anno 2015 eruit moeten zien?

ImageDisplay.phpDoe mee aan het project Herzie de Grondwet en lever vóór 25 oktober een bijdrage aan de Grondwet-wiki. De resultaten worden in november gepresenteerd tijdens de viering van 200 jaar Grondwet 1815.

Nederland worstelt al jaren met het probleem van het aanpassingsvermogen van de Grondwet. De laatste grote herziening vond plaats in 1983. Er zijn de afgelopen jaren uit verschillende bron klachten naar voren gekomen over het functioneren van ons grondwettelijke bestel, bijvoorbeeld rondom de verhouding tot Europa, de inrichting en het functioneren van ons democratische bestel, de inrichting van het openbaar bestuur, constitutionele toetsing, digitale grondrechten, transparantie, openbaarheid, etc. Het daadwerkelijk aanpassen van de Grondwet blijkt echter een moeizaam proces.

Een Grondwet-wiki

Hoe zou de Nederlandse bevolking – desgevraagd – de Grondwet gewijzigd zien? Tot nu toe is die vraag alleen voorgelegd aan experts (Staatscommissie), maatschappelijke instellingen, publieke figuren en experts (Nationale Conventie) en politici. Om te weten te komen welke wijzigingen burgers graag aangebracht zouden zien in de Grondwet, heeft een aantal onderzoekers op het terrein van het constitutionele recht uit Leiden en Tilburg in het kader van het project Herzie de Grondwet een Wiki-omgeving ingericht die werkt volgens de methode van Wikipedia. Doordat binnen een wiki-omgeving auteurs op elkaar kunnen reageren en ook teksten van elkaar kunnen wijzigen of schrappen, levert dat bij een voldoende volume aan gemotiveerde auteurs een resultaat dat zich – waar het Wikipedia zelf betreft – kan meten met de grote encyclopedieën van de wereld.

Doe mee

Met de kennis en expertise aanwezig binnen de Staatsrechtkring en de groepen die zij achter zich weten zou het moeten lukken om op een zinvolle manier wijzigingen voor te stellen op de huidige Grondwet. De initiatiefnemers roepen een ieder aan dit project wil bijdragen dan ook op om vóór 25 oktober 2015 een inbreng te leveren op de Grondwet-wiki. De resultaten van het experiment worden aangeboden op de dag van de viering van 200 jaar Grondwet van 1815, die plaatsvindt op 13 november 2015 in Brussel.

In bijgaand document (pdf) een nadere beschrijving van de werkwijze en toelichting op het project.