Internetconsultatie: algemene bepaling en recht op eerlijk proces in de Grondwet

gHet kabinet heeft onlangs twee wetsvoorstellen voor grondwetswijziging in conceptvorm gepubliceerd waarover via internet wordt geconsulteerd: een voorstel om een algemene bepaling aan de Grondwet toe te voegen en een bepaling die het recht op een eerlijk proces verankert. Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun visie kenbaar te maken.

In de voorgestelde algemene bepaling wordt vastgelegd dat de Grondwet de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten waarborgt. Deze bepaling wordt opgenomen aan het begin van de Grondwet. Zij wijst vooruit naar de bepalingen die volgen en geeft de contouren aan waarbinnen onze Grondwet gelezen en begrepen dient te worden.

Het voorstel omtrent het recht op een eerlijk proces betreft een wijziging van artikel 17 van de Grondwet. Daaraan wordt toegevoegd dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn. Ook wordt het daaraan inherente recht op toegang tot de rechter gewaarborgd. Een dergelijk algemeen grondrecht is thans niet in de Nederlandse Grondwet gewaarborgd.

De concept-voorstellen zijn met toelichting geplaatst op de website www.internetconsultatie.nl. Reageren op deze voorstellen is mogelijk tot en met 15 oktober 2014.