Jonge Onderzoekersbijeenkomst op 26 januari 2016

Stock Photo - Dutch Parliament, Den Haag, Netherlands

De Jonge Onderzoekersbijeenkomst van de Staatsrechtkring vindt plaats op dinsdag 26 januari 2016 in het gebouw van de Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag. Studenten die bezig zijn met een masterscriptie of deze recent hebben afgerond, alsmede beginnende promovendi worden uitgenodigd een paper in te zenden.

Op 26 januari worden maximaal twaalf, door een jury te selecteren inzendingen in drie deelsessies gepresenteerd aan onder meer juristen werkzaam voor ministeries en de Raad van State. De jury bestaat uit Anneke van Dijk (directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Veiligheid en Justitie), Marilyn Haimé (directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Luc Verhey (staatsraad en hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden). Per deelsessie wordt het beste paper bekroond met een prijs, waarbij gelet wordt op argumentatie, probleemstelling en duidelijke oplossingen, maar ook op inspiratie en nieuwe inzichten.

De inzending sluit 15 december 2015. Deelname staat open voor studenten die bezig zijn met een masterscriptie of deze het afgelopen collegejaar hebben afgerond, alsmede voor promovendi die maximaal twee jaar met hun onderzoek bezig zijn. Zie voor meer informatie de eerder gepubliceerde call for papers.

De Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2016 wordt georganiseerd door de Staatsrechtkring in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie.