Lente 2021 – Staatsrecht Seminars

In de lente van 2021 organiseert de Staatsrechtkring drie seminars over een staatsrechtelijk onderwerp. De seminars gaan door op de tweede woensdag van de maand (14 april, 12 mei en 9 juni), telkens van 15.30u tot 16.30u.

Elk seminar start met twee korte presentaties, waarna er ruimte is voor vragen en discussie.

Alle leden van de vereniging zijn welkom. Inschrijven is niet vereist. We sturen voorafgaand aan elk seminar een link aan al wie geabonneerd is op onze nieuwsbrief. Wie de nieuwsbrief niet krijgt, maar toch graag aansluit, vragen we contact op te nemen via secretaris@staatsrechtkring.nl.


Staatsrecht seminar 1: Een open overheid?

 

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de betekenis van het inlichtingenrecht uit artikel 68 van de Grondwet, de Wet openbaarheid van bestuur en het voorstel Wet open overheid.

Sprekers:
– Solke Munneke (Hoogleraar Staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen)
– Elisabeth Pietermaat (Advocaat-partner Pels Rijcken).
– Voorzitter: Paul Bovend’Eert (Hoogleraar Staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)

Tijdstip: 14 april 2021, 15.30u-16.30u


Staatsrecht seminar 2: Gezondheid vs. vrijheid?

Deze bijeenkomst focust op de spanning tussen sociaal-economische en klassieke grondrechten. Kunnen positieve verplichtingen van de overheid, zoals de bescherming van de volksgezondheid, een inmening in klassieke grondrechten rechtvaardigen?

Sprekers:
– Ingrid Leijten (Universitair hoofddocent Staatsrecht, Universiteit Leiden)
– Manon Julicher (Universitair docent Staatsrecht, Universiteit Utrecht)
– Voorzitter: Jerfi Uzman (Hoogleraar Staatsrecht, Universiteit Utrecht)

Tijdstip: 12 mei 2021, 15.30u-16.30u


Staatsrecht seminar 3: De positie van de Eerste Kamer

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over de positie van de Eerste Kamer binnen ons staatsbestel. Hoe stelt de Eerste Kamer zich op ten aanzien van de regering en de verantwoordelijkheid van de ministers? Is de zittingsduur en wijze van samenstelling van de Eerste Kamer aan herziening toe?

Sprekers (onder voorbehoud):
– Joost Sillen (Universitair hoofddocent Staatsrecht, Radboud Universiteit)
– Eva van Vugt (Universitair docent Staatsrecht, Universiteit Utrecht)

Tijdstip: 9 juni 2021, 15.30u-16.30u