Middagsymposium over kiesrecht en de vertegenwoordigende democratie

naamloosDinsdag 27 september 2016
14.00 – 17.00 uur
Den Haag

Op 27 september a.s. zal de oplevering plaatsvinden van het artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, zoals dat gepubliceerd is op de website NederlandRechtsstaat. De website is gefinancierd door het vfonds, het rechtswetenschappelijk commentaar mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie CZW).

Ter gelegenheid hiervan organiseert Tilburg University in samenwerking met het ministerie van BZK een middagsymposium over het algemeen kiesrecht en de toekomst van de vertegenwoordigende democratie. Daarbij zullen o.a. hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht en voormalig minister van Justitie en van BZK Ernst Hirsch Ballin, en hoogleraar Democratie en Rechtsstaat (leerstoel vfonds) Maurice Adams (beiden Tilburg University) spreken over de thematiek. Gert-Jan Leenknegt, zal als co-redacteur (tezamen met Ernst Hirsch Ballin) het rechtswetenschappelijk commentaar op de Grondwet presenteren.

Meer informatie en aanmelden >>