Nacht van de Rechtsstaat op 27 november

nvdrUitsluiting van de rechtsstaat is het thema van de vijfde Nacht van de Rechtsstaat, die plaatsvindt op vrijdag 27 november 2015 in Felix Meritis in Amsterdam. Met onder andere Alex Brenninkmeijer, Herman van Rompuy en Ernst Hirsch Ballin.

Het verbod op discriminatie en het principe van gelijkheid staan als eerste artikel in onze Grondwet, maar bestaat die gelijkheid wel echt? Mogen vluchtelingen in Nederland meedoen of niet? Zorgt de decentralisatie van de zorg voor te veel ongelijkheid? Tijdens de Nacht van de Rechtsstaat gaan jongeren in lezingen en debat in gesprek met gerenommeerde sprekers uit de rechterlijke macht, wetenschap, politiek en media. Een rechtbank met een jongerenjury en ‘rechter’ Alex Brenninkmeijer buigt zich onder meer over willekeur in de rechtsstaat en de klachtenprocedure bij de politie. Zowel jonge als gevestigde denkers krijgen ruim baan in het programmaonderdeel ‘DeFusieLive’. Voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy bespreekt in de Rechtsstaatlezing de uitdagingen van migratie voor de Europese Unie. Hoogleraar Ernst Hirsch Ballin (Tilburg University, UvA) bespreekt de inzet van krijgsmacht in den vreemde  en verantwoording aan het parlement daarover. En nog veel meer.

Zie voor het volledige programma www.nachtvanderechtsstaat.nl.

De Nacht van de Rechtsstaat 2015 wordt georganiseerd door Tilburg University, het Kennisplatform Integratie & Samenleving en het Genootschap Felix Meritis. Sponsors zijn het vfonds en de Stichting Democratie & Media.