Privacyverklaring Staatsrechtkring

1.

De vereniging Staatsrechtkring verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende plaatsen:

  1. ledenadministratie, registratie deelnemers activiteiten, ledenraadplegingen en contributie-inning: via Google Drive, e-boekhouden.nl, Hostnet/Wordpress website en/of Hostnet e-mailbox;
  2. het verzenden van publicaties, in het bijzonder het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, aan leden en abonnees: via Wolf Legal Publishers;
  3. verzenden nieuwsbrieven aan leden en andere geïnteresseerden per e-mail: via Mailchimp.com;
  4. automatisch verzenden website-updates aan geïnteresseerden per e-mail: via Mailchimp.com.

Deze verwerking is noodzakelijk in verband met de instandhouding van de vereniging en met het doel waarvoor de vereniging is opgericht, namelijk de bevordering van de beoefening van het staatsrecht.

2.

Persoonsgegevens van leden en abonnees (d.w.z. individuele leden, personen die worden gerekend tot een collectief lidmaatschap en contactpersonen van zakelijke abonnementshouders) worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst met betrokkene en het gerechtvaardigd belang van het voeren van een deugdelijke ledenadministratie, het innen van contributie, het toezenden van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht en andere publicaties, ledenraadplegingen, registratie voor activiteiten, en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven over verenigingsgerelateerde zaken en andere (niet-commerciële) mededelingen met betrekking tot het staatsrecht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: naam, titulatuur, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening, functie, werkgever/organisatie, gebruikersstatistieken website en nieuwsbrieven.

3.

Persoonsgegevens van oud-leden/abonnees worden uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de ledenadministratie verwijderd, tenzij sprake is van lopende vorderingen zoals achterstallige contributie.

4.

Persoonsgegevens van geïnteresseerde derden (d.w.z. niet-leden/abonnees) worden verwerkt op basis van toestemming. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de registratie voor en organisatie van activiteiten zoals congressen of seminars, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven over verenigingsgerelateerde zaken, andere (niet-commerciële) mededelingen met betrekking tot het staatsrecht en automatische updates van nieuwsberichten op de website. Deze personen wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd om gegevens te mogen (blijven) verwerken. Indien deze toestemming niet wordt verleend of bevestigd, worden de gegevens verwijderd.

Voor de registratie voor en organisatie van activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, titulatuur, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie en werkgever/organisatie, gebruikersstatistieken website en nieuwsbrieven. Voor het verzenden van nieuwsbrieven en website-updates worden verwerkt: naam, e-mailadres, gebruikersstatistieken website en nieuwsbrieven.

5.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, anders dan aan de in artikel 1 genoemde bedrijven en organisaties die de gegevens in opdracht van de vereniging verwerken, of wanneer betrokkene daar in een specifiek geval uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

6.

Op de website van de vereniging wordt een privacyverklaring geplaatst, waarin uiteengezet wordt welke persoonsgegevens door de Staatsrechtkring worden verwerkt en met welk doel.

7.

De vereniging Staatsrechtkring, vertegenwoordigd door het bestuur, is verwerkingsverantwoordelijke. Toegang tot bewaarde persoonsgegevens binnen de Staatsrechtkring is voorbehouden aan de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Betrokkenen die hun recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar onder de Algemene verordening gegevensbescherming willen uitoefenen kunnen contact opnemen met de secretaris. Klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vastgesteld 23 mei 2018