Scriptieprijs 2023/2024

De Staatsrechtkring kent jaarlijks een prijs toe aan de auteur van de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht van het afgelopen collegejaar.

Rond jij in het collegejaar 2023-2024 je masterstudie af en schreef je een scriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht? Dan kun je meedingen naar de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring. Stuur je scriptie, samen met het ingevulde deelnameformulier, 23 september 2024 in via secretaris@staatsrechtkring.nl en n.graaf@uva.nl. In het reglement lees je de verdere voorwaarden voor deelname. De scriptieprijs, bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 250 euro, wordt uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie.

Je kan het reglement en deelnameformulier downloaden via de volgende link: Reglement-Scriptieprijs-van-de-Staatsrechtkring-20232024