Staatsrecht Seminars – editie 2

Na het succes van de voorjaarseminars van afgelopen lente, organiseert de Staatsrechtkring opnieuw drie seminars over een staatsrechtelijk onderwerp. De seminars gaan door op de tweede woensdag van de maand (10 november 2021, 12 januari 2022 en 9 februari 2022), telkens van 15.30u tot 16.30u.

Elk seminar start met twee korte presentaties, waarna er ruimte is voor vragen en discussie.

Alle leden van de vereniging zijn welkom. Inschrijving is niet vereist. We sturen voorafgaand aan elk seminar een link aan al wie geabonneerd is op onze nieuwsbrief. Wie de nieuwsbrief niet krijgt, maar toch graag aansluit, vragen we contact op te nemen via secretaris@staatsrechtkring.nl.

 

Staatsrecht seminar 4: Polen op ramkoers met de EU

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de recente uitspraak, waarin het Poolse Grondwettelijk Hof oordeelde dat het Poolse recht op sommige punten boven het Europese recht staat. Waarin verschilt deze uitspraak van eerdere uitspraken van andere grondwettelijke hoven? Wat zijn de gevolgen voor de EU en voor Nederland? Hoe kunnen de EU en Nederland reageren?

Sprekers:
Leonard Besselink (Universiteit van Amsterdam)
Michiel Luining (Universiteit Antwerpen)

Tijdstip: 10 november 2021, 15.30u-16.30u

Grondwettelijk Tribunaal Polen

Staatsrecht seminar 5: burgerschapseisen in het onderwijs

Op 1 augustus 2021 trad de nieuwe wet ‘Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ in werking. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de context waarin deze wet is ingevoerd, de te verwachten impact binnen het onderwijs en de verhouding tot de vrijheid van onderwijs (art. 23 Grondwet).

Sprekers:
Miek Laemers (Vrije Universiteit Amsterdam)
Hansko Broeksteeg (Radboud Universiteit Nijmegen)

Tijdstip: 12 januari 2022, 15.30u-16.30u

Staatsrecht seminar 6: modernisering van het noodrecht

In 2018 is door de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat het (staats)noodrecht zal worden gemoderniseerd. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit voornemen een impuls gegeven. Waar staan we nu? En op welke manier zou modernisering van het (staats)noodrecht vorm kunnen krijgen?

Sprekers:
Samantha Daniels (Universiteit van Amsterdam)
Rian de Jong (Radboud Universiteit)

Tijdstip: 9 februari 2022, 15.30u-16.30u