Staatsrechtconferentie 2017 over globalisering en soevereiniteit

Vrijdag 15 december 2017, 10:00-17:30 uur
Crowne Plaza Hotel, Maastricht

Download vooraankondiging (pdf)

De Staatsrechtconferentie 2017, georganiseerd door Maastricht University, zal zich buigen over de vraag welke betekenis soevereiniteit heeft in de hedendaagse wereld. Dat betekent dat niet alleen gekeken zal worden naar de vraag wat soevereiniteit is of betekent, welke betekenis of betekenissen het begrip kan hebben, maar ook of en hoe nationale soevereiniteit en daaraan gekoppelde democratie en legitimiteit verenigbaar zijn dan wel verenigd kunnen worden met de trends van globalisering en Europeanisering op velerlei gebied.

De voertaal van dit congres zal deels Engels/deels Nederlands zijn.

Deelnemers worden uitgenodigd korte papers in te dienen voor een van de vijf parallelworkshops (3 Nederlandstalig, 2 Engelstalig), uiterlijk 1 december.

Meer informatie en aanmelding: www.staatsrechtconferentie.nl.