Staatsrechtconferentie 2019: de economische constitutie – beginselen van de democratische rechtsstaat tussen globalisering en Europeanisering

Staatsrechtconferentie 2019
Vrijdag 13 december 2019, 9.45 – 18.00 uur
Universiteit van Amsterdam
Meer informatie en aanmelden

De grondslagen en functioneren van het economische bestel binnen de staat vormen een grotendeels onzichtbare ‘economische constitutie’ – ‘onzichtbaar’ maar wel duidelijk van invloed op het functioneren van de politieke en juridische constitutie van de staat. Tegelijkertijd lijkt die ‘economische constitutie’ zich grotendeels aan de politieke en juridische constitutie te onttrekken, zelfs als de formele constitutie wel enige aanknopingspunten lijkt te bieden voor de inrichting van de economie. In een tijdperk van globalisering en Europeanisering van de economie lijkt dit in verhevigde mate het geval.

De Staatsrechtconferentie 2019 is gewijd aan de vragen die dit oproept voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. De keynote speech wordt verzorgd door Richard Bellamy (University College London).

Naast twee plenaire delen aan het begin en einde van de conferentie, zullen er een drietal panels zijn over achtereenvolgens (sociale) grondrechten en de economische constitutie, de Europese parameters van de nationale economische constitutie en de democratische legitimatie daarvan, en ten slotte over de gevolgen van de digitale platforms en de ‘platform economie’ voor democratisch gelegitimeerd bestuur.

Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.staatsrechtconferentie.nl.