Staatsrechtconferentie 2021: aankondiging & oproep posterpresentaties

Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving

De jaarlijkse staatsrechtconferentie wordt dit jaar georganiseerd door het Departement Public Law & Governance van Tilburg University op donderdag 9 december. Het thema van de conferentie is ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’. De staatsrechtconferentie gaat in op vier snijvlakken die leiden tot (hyper)complexiteit op het vlak van rechtsvorming. Deze vier snijvlakken worden behandeld in vier respectievelijke panels, die inhoudelijk worden voorbereid door telkens twee preadviseurs, namelijk 1° Impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever en rechter, 2° Meergelaagde rechtsorde: de rol van steden en gemeenten, 3° Relatie burger overheid: tegendemocratie en directe democratie, 4° Borging van legitimiteit bij rechtsvorming in complexe publiek-private netwerken. Prof. Ran Hirschl zal tevens een keynote speech geven over ‘Constitutional Studies for 2030’.

De conferentie vormt deel van een staatsrechtelijke tweedaagse in Tilburg met op donderdagavond 9 december een interview met Ernst Hirsch Ballin en op vrijdag 10 december een symposium, gevolgd door de afscheidsrede van Ernst Hirsch Ballin.

Indien u zich aanmeldt voor de conferentie, krijgt u op voorhand het boek met preadviezen toegestuurd.

Klik hier alvast voor het programma van de conferentie. Inschrijven kan van 1 september tot 1 november 2021.

 

Oproep voor jonge onderzoekers: posterpresentaties op staatsrechtconferentie (deadline aanmelding 15 oktober)

De staatsrechtconferentie biedt dit jaar de gelegenheid aan promovendi en jonge onderzoekers die hun proefschrift in de afgelopen twee jaar hebben verdedigd om een posterpresentatie te houden over een constitutioneel onderwerp naar keuze. Dit is een mooie kans om uw onderzoek onder de aandacht te brengen en input te krijgen.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2021 door een e-mail te sturen naar staatsrechtconferentie@tilburguniversity.edu met als onderwerp ‘posterpresentatie’. Gelieve in deze e-mail de titel van de poster en een abstract van 200-300 woorden op te nemen.