Stage: gemeente Amsterdam zoekt studenten Staats- en bestuursrecht

De gemeente Amsterdam is op zoek naar studenten Staats- en bestuursrecht voor een stage of afstudeeropdracht. We delen graag onderstaande oproep met jullie en met de studenten uit jullie netwerk.

 

Gemeente Amsterdam heeft ambitieuze doelstellingen om zo snel mogelijk naar een circulaire stad toe te bewegen. Om dit te bereiken wordt op een vernieuwende manier verkend hoe het publiekrechtelijk instrumentarium zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dit vergt een diepgaande analyse naar bestaande en nieuwe wet- en regelgeving, waarbij breed naar de relevante wetsgevingsgebieden en beschikbare wetstechnieken wordt gekeken.

Voor dit project is de gemeente Amsterdam op zoek naar meerdere nieuwsgierige studenten Staats- en bestuursrecht die toe zijn aan een afstudeeropdracht of onderzoeksstage. Je krijgt een inkijkje in een multidisciplinair innovatieproject binnen de gemeente Amsterdam, bouwt netwerk op, past kennis op een vernieuwende manier toe en maakt tegelijkertijd impact op een actueel en relevant transitiethema.

Er wordt je tijdens de gehele periode een stagevergoeding aangeboden. Ben of ken je iemand? Stuur een bericht naar a.hassing@amsterdam.nl of deel deze oproep. Alvast dank!