Stageplaats BZK: Nationaal Actieplan Mensenrechten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een stagiair voor de afdeling Constitutionele Zaken. Als stagiair werk je mee een klein projectteam aan de realisatie van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Met een nieuw actieplan wil de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de mensenrechtenbescherming in Nederland verder verbeteren. Het plan beoogt inzicht te bieden in het nationale mensenrechtenbeleid en een gerichte impuls te geven aan de verwezenlijking van mensenrechten op één of enkele terreinen. De stage vindt plaats in de zomer of vanaf begin september 2019.

Reageren vóór 1 juni 2019. Klik hier voor meer informatie.