Symposium: 60 jaar Statuut voor het Koninkrijk

Op 15 december a.s. bestaat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 60 jaar. In deze 60 jaar hebben de Koninkrijksrelaties veel goeds gebracht, maar ook voortdurend en in toenemende mate onder druk gestaan. Reden genoeg dus om terug te blikken, maar, vooral ook om vooruit te kijken. Heeft het Koninkrijk toekomst? En hoe zou die toekomst eruit zien? In het symposium, georganiseerd door de Open Universiteit, Tilburg University en het ministerie van BZK, wordt stilgestaan bij de vooruitblik door de ogen van een volgende generatie constitutionalisten.

Sprekers: mr. Aubrich Bakhuis (over hoger toezicht), mr. dr. Irene Broekhuijse (over de staatsvorm en geschillenregeling), mr. Maite de Haseth (over concordantie en samenwerking op het gebied van bestuursrechtspraak), mr. dr. Wytze van der Woude (over deugdelijk financieel bestuur). Het symposium wordt geopend met een toespraak van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. Ronald Plasterk. Symposiumvoorzitter is prof. dr. Ernst Hirsch Ballin.

Locatie: Rolzaal, Binnenhof 11, te Den Haag
Datum: 15 december 2014
Aanvang: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Sluiting: 17.00 uur

Toegang is vrij, maar aanmelden verplicht. Dit kan per e-mail via Nicole.Gruisen@ou.nl vóór 10 december 2014. U wordt verzocht de bevestiging van deelname en identiteitsbewijs mee te nemen. Het aantal deelnemers is beperkt. De locatie is moeilijk bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.

Uitnodiging symposium 60 jaar Statuut (pdf)