Symposium: ronselen van stemmen en ontzetting uit het kiesrecht

kiesraad_vuSymposium: Ronselen volmachtstemmen en ontzetting kiesrecht
D
onderdag 18 juni 2015, 14.00-16.30 uur
De Glazen Zaal, Den Haag

Op donderdagmiddag 18 juni a.s. organiseert de Kiesraad, in samenwerking met de sectie Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit, een symposium over het ronselen van volmachtstemmen en ontzetting uit het kiesrecht. De vragen die worden besproken zijn: Hoe kunnen we effectiever optreden tegen het ronselen van volmachtstemmen? Is er reden tot verruiming van de gronden voor ontzetting uit het kiesrecht?

Deze onderwerpen komen terug in een advies dat de Kiesraad binnenkort uitbrengt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Thom de Graaf (Eerste Kamerlid D66), Solke Munneke (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam) en Henk Kummeling (voorzitter van de Kiesraad) zullen spreken tijdens het symposium.

Download hier de uitnodiging met het volledige programma (pdf).

Aanmelden kan per e-mail: kiesraad@kiesraad.nl. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is nog mogelijk tot en met woensdag 10 juni a.s.