TVCR | Call for Papers ‘De Stelling’

Voor de rubriek De Stelling nodigt het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht auteurs uit om te reageren op de volgende stelling:

Kabinetsformaties moeten voortaan aan een maximumtermijn worden onderworpen.

Bijdragen bevatten een duidelijk uiteengezet en deugdelijk onderbouwd standpunt voor dan wel tegen bovenstaande stelling en tellen max. 2500 woorden. Bijdragen die uiterlijk 1 februari 2021 worden ingestuurd, zullen worden overwogen voor het eerste nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht van het jaar 2022. De redactie behoudt zich evenwel het recht voor om bijdragen die zij van voldoende kwaliteit acht door te schuiven naar latere nummers.

Voor vragen kunt u terecht bij de redactiesecretaris (tvcr@staatsrechtkring.nl).