TVCR | Call for Papers ‘De Stelling’

Voor de rubriek De Stelling nodigt het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht auteurs uit om te reageren op de volgende stelling:

De voorzieningenrechten van de Rechtbank Den Haag is te ver gegaan in zijn uitspraak over de avondklok (ECLI:NL:RBDHA:2021:1100).

Bijdragen bevatten een duidelijk uiteengezet en deugdelijk onderbouwd standpunt voor dan wel tegen bovenstaande stelling en tellen max. 2500 woorden. Bijdragen die uiterlijk 31 augustus 2021 worden ingestuurd, zullen worden overwogen voor het vierde nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht van het jaar 2021. De redactie behoudt zich evenwel het recht voor om bijdragen die zij van voldoende kwaliteit acht door te schuiven naar latere nummers.

Voor vragen kunt u terecht bij de redactiesecretaris (tvcr@staatsrechtkring.nl).