TVCR | CALL FOR PAPERS ‘Themanummer 175 jaar Grondwet’

Voor de rubriek ‘De Stelling’ nodigt het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht auteurs uit om te reageren op de volgende stelling:

Als het toetsingsverbod wordt opgeheven, dan moet ook toetsing van wetten in formele zin aan algemene rechtsbeginselen worden toegestaan.

Bijdragen bevatten een duidelijk uiteengezet en deugdelijk onderbouwd standpunt voor dan wel tegen bovenstaande stelling en tellen max. 2500 woorden. Bijdragen die uiterlijk 15 juni 2023 worden ingestuurd, zullen worden overwogen voor het derde nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht van het jaar 2023. Het betreft een themanummer dat in het teken staat van 175 jaar Grondwet-1848. De redactie behoudt zich evenwel het recht voor om bijdragen die zij van voldoende kwaliteit acht door te schuiven naar latere nummers. Voor vragen kunt u terecht bij de redactiesecretaris (tvcr@staatsrechtkring.nl).