TVCR Jaargang 1 | 2010

Nummer 1 [januari 2010]

Artikelen

A.J. Nieuwenhuis, Tussen grondrechtelijke vrijheid en parlementaire onschendbaarheid: de vrijheid van meningsuiting van de parlementariër
P.P.T. BovendEert en J.L.W. Broeksteeg, Vertrouwen in het parlement? Kanttekeningen bij een parlementaire zelfreflectie
G.J.M. Corstens, Versterking van de cassatierechtspraak

Wetgeving

M.M. Bense en E.B. Pronk, Constitutionele aspecten bij de staatkundige hervorming van het Koninkrijk

Bij de buren

G. van der Schuyff, Het nieuwe Britse Supreme Court belicht
J.H. Reestman, De Franse grondwetswijziging van 23 juli 2008: op zoek naar nieuw evenwicht

Boeken

Nummer 2 [april 2010]

Artikelen

P. Popelier, Scheiding der machten, de verhouding tussen rechter en politiek in België
A.H.M. Dölle, Burgemeester in de branding
N. Qoubbane, Over de totstandkoming van consensusrijkswetten

Wetgeving

E.O.H.P. Florijn en A. Weggeman, De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten, nood breekt wet

Bij de buren

P.H. Kiiver, Het Duitse Lissabon-arrest, over democratie en parlementarisme in Europa en de lidstaten
R. Dragomaca, Constitutional Crisis in the Czech Republic

De stelling

N.J.H. Huls, De constitutionele plaats van de rechter
H. Gommer, De constitutionele plaats van de rechter vanuit monistisch perspectief

Boeken

C.M. Zoethout. C.R. Sunstein, A Constitution of Many Minds, Why the Founding Document Doesn’t Mean What It Meant Before
C.P.P.T Bovend'Eert. R.A. Posner, How judges think
J.H. Gerards. H.C.F.J.A. de Waele, Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie
J.H. Gerards. A. Naudé Fourie, The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial Oversight
R. de Lange. R.J.B. Schutgens, Onrechtmatige wetgeving
N.S. Efthymiou. S.E. Zijlstra, Bestuurlijke organisatierecht

Nummer 3 [juli 2010]

Artikelen

Samenloop van nationale en Europese grondrechtenbepalingen – hoe moet de rechter daarmee omgaan
De herstructurering van het Koninkrijk als lakmoesproef

Essay

De Grondwet en de opkomende angst voor de internationale rechtsorde

Wetgeving

De Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Bij de buren

Straatsburg en de levensbeschouwelijke neutraliteit van de Italiaanse staat, een commentaar op Lautsi t. Italië (EHRM 13 oktober 2009).
Het Tsjechische constitutionele hof en het Verdrag van Lissabon

De stelling

Een gedurfde stelling
Immuniteit ook buiten het parlementair debat
Kort wederwoord

Boeken

E. Christodoulidis, S. Tierney (red.), Public Law and Politics, The Scope and Limits of Constitutionalism
A.W. Heringa, Ph. Kiiver, Constitutions Compared, An Introduction to Comparative Constitutional Law
H.G. Hoogers, De normenhiërarchie van het Koninkrijk der Nederlanden. Een bijdrage aan het constitutioneel koninkrijksrecht
Ph.M. Langbroek, Het beheer van rechters en gerechten, de spanning tussen rechterlijke verantwoording en onafhankelijkheid opnieuw beschouwd
B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht, Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie

Nummer 4 [oktober 2010]

Artikelen

Wankelmoedige kolos: een functionele analyse van de Grondwet
De herstructurering van het Koninkrijk als lakmoesproef (deel 2)
Gesloten huishouding van de provincie

Essay

Wetgeving

Bij de buren

‘Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven’
Onverenigbaar met de verenigingsvrijheid

De stelling

Boeken