TVCR Jaargang 3 | 2012

Nummer 1 [januari 2012]

Artikelen

N.S. Efthymiou, Modern koningschap
J. de Groof en C.W. Noorlander, Nieuwe contouren van de vrijheid van onderwijs

Wetgeving

D.E. Bunschoten, Deelgemeenten en deelraden in de opruiming?

De stelling

R.J.B. Schutgens, Waarom de godsdienst- en de uitingsvrijheid moeten samensmelten
M. Nap, Waarom de vrijheid van godsdienst en de uitingsvrijheid niet kunnen samenvallen

Bij de buren

I.A. Van den Driessche, De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde

Boeken

Nummer 2 [april 2012]

Artikelen

Wetgeving

J.E. Goldschmidt, De Wet College voor de rechten van de mens

De stelling

J.A. Peters, Een aantasting van de democratische rechtsstaat
E.J. Daalder, Deze plannen hebben met een aantasting van de democratische rechtsstaat weinig te maken

Bij de buren

Ph. Kiiver, De nieuwe Duitse kieswet: oud probleem niet opgelost, nieuw probleem gecreëerd?

Boeken

C. van de Heyning, De Toetreding van de EU tot het EVRM: goede afspraken maken goede vrienden
M. de Visser, Veranderingen in de dialoog tussen Nederlandse rechters en het Hof van Justitie?

Nummer 3 [juli 2012]

Artikelen

A.C.M. Meuwese, M.H.A. Strik: Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen
T. Koopmans, Stephen Breyer: Making our democracy work – a judge’s view

De stelling

J.J.J. Sillen, Over rituele slacht en rechtsvinding
H.-M.Th.D. ten Napel, Kritiek Sillen op rechtsvinding rond ritueel slachten raakt niet de kern

Bij de buren

J.T. Duin, La question prioritaire de constitutionnalité

Boeken

Nummer 4 [oktober 2012]

Artikelen

C.C. van Baalen, Diederick Slijkerman: Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid
J.H. Reestman, Ernst Hirsch Ballin: De Koning
L.F.M. Verhey, J.H. Gerards: Het prisma van de grondrechten
A.W. Hins, J.H. Gerards: EVRM – Algemene beginselen

Wetgeving

H.J.M. Havekes, Hoe verder met de waterschapsverkiezingen?

De stelling

B.H. van den Braak, Geen kabinetswisseling zonder verkiezingen: een conventie om aan vast te houden
N. Qoubbane, De conventie van 1966: rechtsplicht of politieke keuze?

Bij de buren

J.E.K. Murkens, The European Union Act 2011: a failed statute
W. Vandenbruwaene, Grondwetswijziging via Overgangsbepaling
J. Fröhlich and L. Csink, Topics of Hungarian Constitutionalism
A.C.M. Meuwese, Grondwetsinnovatie in IJsland: het vervolg

Boeken

J.J.J. Sillen, Gerhard van der Schyff: Judicial Review of Legislation
A.E.M. Leijten, Paul O’Connell: Vindicating Socio-Economic Rights