Uitnodiging Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2016

AcademiegebouwOp dinsdag 26 januari 2016 organiseren de Staatsrechtkring en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie de Jonge Onderzoekersbijeenkomst 2016. De bijeenkomst vindt plaats in de Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag.

Zes jonge onderzoekers presenteren hun papers over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het staatsrecht (variërend van “Een constitutioneel organogram van het huis van Thorbecke tot “Procesgebaseerde toetsing door de rechter”). Na co-referaten en korte discussies bekijkt de deskundige jury (bestaande uit Anneke van Dijk, Marilyn Haimé en Luc Verhey) na consultatie van de andere deelnemers wie de winnaars zijn.

Programma

13.30 Binnenloop
14.00 Opening door Anneke van Dijk, directeur Wetgeving en Juridische zaken, Ministerie van V&J
14.15 Inhoudelijke bespreking van de eerste drie papers in drie zalen (één per zaal): 15 minuten referaat jonge onderzoeker, 5 minuten co-referaat door een medewerker van BZK of V&J, 10 minuten discussie
14.45 Inhoudelijke bespreking van de tweede drie papers
15.15 Plenaire discussie onder leiding van Marilyn Haimé, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van BZK en aansluitend uitreiking van de drie prijzen (één per sessie) door Luc Verhey (staatsraad en bijzonder hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit Leiden).
16.00 Afsluiting en borrel

Aanmelden
Opgeven kan bij Daphne de Groot (d.de.groot@minvenj.nl) of Meine Henk Klijnsma (meinehenk.klijnsma@minbzk.nl). Het aantal plaatsen is beperkt!