Vacature: College van onderzoek integriteit

Het Presidium van de Tweede Kamer zoekt een voorzitter en twee leden voor het College van onderzoek integriteit. Het college heeft tot taak klachten aangaande overtreding van de Gedragscode door Kamerleden te behandelen. Het College bepaalt zelfstandig welke onderzoeksvragen en -methoden het noodzakelijk acht ten behoeve van het onderzoek. De collegeleden worden benoemd door de Tweede Kamer op voordracht van het Presidium voor de duur van ten hoogste zes jaar. Herbenoeming is mogelijk.

Bekijk de volledige profielschets [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”].

Bekijk alle vacatures van de Tweede Kamer hier.