Vacature promovendus staats- en bestuursrecht

univleidenHet Instituut voor Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zoekt ten behoeve van de afdeling Staats- en bestuursrecht per 1 juli 2015 een PROMOVENDUS (M/V) voor 38 uur per week.

Het gaat om een fulltime functie (38 uur per week) voor vier jaar voor de uitvoering van een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierd promotieproject onder de (voorlopige) titel: Gemeenterecht als georganiseerde democratie. Over inpassing van nieuwe concepten in bestaande structuren. Prof.mr. M.J. Cohen, bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), treedt op als beoogd promotor. Mr.dr. G. Boogaard, universitair docent staats- en bestuursrecht, zal de dagelijkse begeleiding van het promotieonderzoek op zich nemen.

Projectbeschrijving
Het onderzoek is gericht op het institutionele decentralisatierecht en heeft een primaire focus op gemeenten, zonder de relevante overlap met provincies en waterschappen uit het oog te verliezen. Dit institutionele decentralisatierecht wordt bestudeerd als uitdrukking van een aantal (overlappende) democratieconcepten. De sporen, bijvoorbeeld, van de wens van de gemeentewetgever om een representatieve en deliberatieve democratie te organiseren, zijn duidelijk aanwijsbaar.

Binnen het project wordt onderzocht welke democratieconcepten op welke wijze zijn vertaald in het geldende Nederlandse decentralisatierecht. De relevante democratieconcepten worden daarvoor afgeleid uit de beginselen van de gedecentraliseerde democratische rechtsstaat en uit politicologische literatuur. Daarnaast wordt onderzocht hoe het ‘institutionele-gemeenterecht-als-georganiseerde-democratie’ kan worden geoperationaliseerd voor het debat over lokale bestuurlijke vernieuwing. Het doel van het onderzoek is het juridisch concretiseren van abstracte discussies over botsende democratieconcepten en het conceptualiseren van concrete discussies over specifieke wijzigingsvoorstellen.

Meer informatie op de website van de Universiteit Leiden.