Vacature: twee Universitair Docenten voor het thema ‘Digitale Democratie’ (Universiteit Maastricht)

Democratie en verkiezingen zijn in hoge mate afhankelijk van informatie. Digitalisering heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid informatie waarover de kiezer kan beschikken enorm is toegenomen. Ook verkiezingscampagnes vinden in toenemende mate digitaal plaats. Doordat digitale platforms en sociale media echter veel minder gereguleerd zijn dan traditionele vormen van informatieverstrekking, kan deze ontwikkeling leiden tot informatiebubbels, desinformatie en misinformatie.

Bij de aanvang van deze digitaliseringstransformatie was de dominante gedachte dat de digitale wereld niet door de overheid zou moeten worden gereguleerd. In plaats daarvan werd de voorkeur gegeven aan private (zelf)regulering. Daarin komt nu verandering, met name in de Europese Unie. In toenemende mate wordt geprobeerd de digitale wereld onder publiek gezag te brengen of te constitutionaliseren en politieke online campagnes te reguleren. Daarbij is het doel onder meer om disinformatie en misinformatie tegen te gaan. Deze poging gaat gepaard met diverse uitdagingen met betrekking tot de aard en het niveau van regelgeving (publiek en privaat, nationaal en supranationaal), en met betrekking tot de wijze waarop de betrokken belangen en fundamentele rechten (zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om informatie te ontvangen) en algemene belangen (zoals het belang van democratie en een goed geïnformeerd publiek debat) tegen elkaar worden afgewogen. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht onderzoekt hoe op juridische wijze democratie en verkiezingen met de uitdagingen van digitalisering verenigd kunnen worden.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigt u uit om bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. De Faculteit is per direct op zoek naar twee universitair docenten (Universitair Docent 2, minimaal 0,8 fte), voor het verrichten van zowel onderwijs als onderzoek.

https://www.academictransfer.com/en/318812/de-faculteit-der-rechtsgeleerdheid-is-op-zoek-naar-twee-universitair-docenten-voor-het-thema-digitale-democratie/